Awkward Showcase - Demo #1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Rezydencja w Siadle Dolnym


Projekt rezydencji nad rozlewiskami Odry dla bardzo aktywnej modej rodziny. Wspczenie potraktowany podjazd pod dom zapewnia przepikny widok przez przeszklone po dwch stronach ciany salonu. Caa cz rekreacyjna z bezporednim wyjciem w teren od strony rzeki znajduje si pod poziomem wejciowym, na ktrym znajduje si cz dzienna. Wyej znajduj si apartamenty dzieci, a w oddzielonej czci sypialnia. W osobnym skrzydle umieszczono na rnych poziomach kolejno: hangar, garae i mieszkanie obsugi. Od strony wjazdowej 2-kondygnacyjny budynek nie zdradza caego swego bogactwa i wielkoci. Utrzymany w minimalistycznej estetyce, z penymi paszczyznami bez otworw okiennych zasadniczo rni si od rozbudowanej tarasami przeciwlegej elewacji otwierajcej si na rozlewiska Odry.
projekt: 2007-2009
powierzchnia: ok.1100m2
inwestor: prywatny

inwestor zrezygnowa z realizacji

autor: RS+
arch. Robert Skitek
wsppraca:
arch. Robert Wilczok
arch. Micha Lisiski
arch. Barbara Kotas

konstrukcja:
mgr in. Jacek Chojnacki
RS+ Robert Skitek    Nakowskiej 4a/49    43-100 Tychy    (+48) 605 636 683    rsplus@rsplus.pl