Awkward Showcase - Demo #1
01
02
03
04
05

Ogród Jordanowski w Stalowej Woli


Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu stworzenie przestrzeni przyjaznej użytkownikom z różnych grup wiekowych i o różnych preferencjach spędzania wolnego czasu. W parku wydzielono dwie główne strefy: spokojną w północnej części parku oraz zabawową w południowej części. Obie strefy łączy strefa pośrednia z elementem wodnym zlokalizowana w centralnej części parku, która spaja całość w jedną strukturę.
Strefa zabaw została odsunięta od zabudowań mieszkalnych w stronę istniejącego przedszkola i głównego wejścia do parku. Zaplanowano w niej różnorodne funkcje skupione w placykach tematycznych, takie jak elementy zabawowe (karuzele, huśtawki itp.), wielofunkcyjny obiekt z piaskownicą na poziomie terenu, zabawki muzyczne i strefa kreatywna. Lokalizację strefy spokojnej determinowało poszukiwanie najbardziej spokojnego fragmentu parku. Stąd decyzja o umieszczeniu jej w części północnej, pomiędzy budynkami mieszkalnymi, garażami i budynkiem KULu. W otoczeniu ogrodów kwiatowych zaproponowano wiele ławek oraz tężnię. Zrezygnowano z istniejącego boiska trawiastego na rzecz górki saneczkowej wraz z budynkiem toalet publicznych zlokalizowanym pod nasypem górki. Natomiast w strefie pośredniej łączącej oba fragmenty parku zaproponowano element wodny i ławki rozplanowane terenowo wśród otaczającej zieleni (strefa seniora).
Ogród Jordanowski w Stalowej Woli

projekt koncepcyjny: 2017
powierzchnia: ~2,3ha
zamawiajacy: Gmina Stalowa Wola

autor: RS+
arch. Robert Skitek
współpraca:
arch. Jakub Zygmunt
arch. Joanna Kujda
arch. Martyna Lenart-Zygmunt

RS+ Robert Skitek    Nałkowskiej 4a/49    43-100 Tychy    (+48) 605 636 683    rsplus@rsplus.pl