Awkward Showcase - Demo #1
001
002
003

"Podwórko dla Pława" w Stalowej Woli


Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu stworzenie przestrzeni przyjaznej użytkownikom z różnych grup wiekowych i o różnych preferencjach spędzania wolnego czasu. W projektowanej przestrzeni publicznej wydzielono trzy strefy aktywności: plac zabaw, plac do ćwiczeń z siłownią zewnętrzną i urządzeniami street workout oraz dwa boiska: do piłki nożnej i koszykówki wraz z widownią. Pomiędzy strefami i poszczególnymi urządzeniami zaproponowano miejsca do siedzenia i odpoczynku. Istotnymi elementami zagospodarowania są również przestrzenie wejściowe: pierwsza zlokalizowana naprzeciwko wejścia do przedszkola, druga na skrzyżowaniu ścieżek osiedla wielorodzinnego. W każdej z nich zlokalizowano miejsca do siedzenia oraz niezbędną małą architekturę (kosze na śmieci, kosze
Podwórko dla Pława" w Stalowej Woli

projekt koncepcyjny: 2017
powierzchnia: 5180m2
zamawiajacy: Gmina Stalowa Wola

autor: RS+
arch. Robert Skitek
współpraca:
arch. Jakub Zygmunt
arch. Karolina Sznura
arch. Martyna Lenart-Zygmunt
arch. Joanna Kujda
stud. Ewelina Jałowiecka
RS+ Robert Skitek    Nałkowskiej 4a/49    43-100 Tychy    (+48) 605 636 683    rsplus@rsplus.pl