Awkward Showcase - Demo #1
01
02
03
04
05
06
00
07
08
09

Przystań sportów wodnych nad Jeziorem Paprocańskim "Marina" w Tychach

pierwsza koncepcja
Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu stworzenie przystani sportów wodnych, obejmującej budynki szkoleniowe, klubowe i techniczne związane z uprawianiem żeglarstwa i kajakarstwa. Stanowi też kontynuację i kulminację promenady nabrzeża. Kompozycję nowej zabudowy oparto o gradację od prostopadłościennych brył (istniejącego budynku restauracji 'Przystań') przez proste wypiętrzenia prostej bryły (budynek MOSM) po nieregularne bryły klubów żeglarskich. Ma to na celu lepsze wpisanie nowej zabudowy w naturalny krajobraz i wyciszanie oddziaływania kubatur sąsiadujących już tylko z lasem. W tym też celu elewacje budynków planuje się wykończyć wykorzystując naturalnie starzejące się drewno.
projekt koncepcyjny: 2015

pow. terenu: ok. 22500m2
pow. budynków: ok. 1440m2
inwestor: U.M. Tychy

autor: RS+
arch. Robert Skitek
współpraca:
arch. Jakub Zygmunt
arch. Jarosław Zieliński
arch. Martyna Lenart-Zygmunt

RS+ Robert Skitek    Nałkowskiej 4a/49    43-100 Tychy    (+48) 605 636 683    rsplus@rsplus.pl