pl _ en
Awkward Showcase - Demo #1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zespołu zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul.Szosa Lubicka w Toruniu
projekt konkursowy

projekt: 2006
pow. użytkowa: 38 963m2
inwestor: Budlex

autor: RS+
arch. Robert Skitek
arch. Robert Wilczok
stud. arch. Barbara Kotas
stud. arch. Michał Lisiński
stud. arch. Dawid Marszolik
arch. Paulina Wieczorek
Dyspozycja urbanistyczna w przedstawionej koncepcji została oparta na zasadzie gradacji stref. Gradacja ta ujawnia się wielowarstwowo: w zaprojektowanej komunikacji, strefach dostępności czy też samej kompozycji architektonicznej. Począwszy od najwyższych mało rozrzeźbionych budynków w układzie galeriowym tworzącym swego rodzaju bufor przed ulicą, przez mocniej rozrzeźbione budynki klatkowe ułożone grzebieniowo z przestrzeniami rekreacji pomiedzy nimi, po luźnie skomponowane niższe budynki punktowe po południowej stronie założenia tworzące urozmaiconą sylwetę załozenia od strony Wisły.
fb