Zielona oś 2.0 to akcja zmierzająca do aktywacji oryginalnej liniowej przestrzeni publicznej. Na początek nie chcemy robić kolejnych, nigdy nierealizowanych, opracowań projektowych. Chcemy w to miejsce najpierw tchnąć życie. Chcemy aby stała sie przestrzenią publiczną z prawdziwego zdarzenia. Pokazać mieszkańcom, że w centrum jest niewykorzystana a przemyślana, ogólnodostępna przestrzeń łącząca tereny północne miasta z południowymi. Ukazać jej walory, także w nawiązaniu do współpracy z niedawno kandydującymi o tytuł ESK Katowicami z przewodnim hasłem "miasta ogrodów".

Już 24 września, w sobotę, zapraszamy na szczególny dzień na osi.
W kilometrowym pasie terenu wzdłuż zielonej osi zlokalizowanych jest wiele obiektów o charakterze publicznym: kultury, edukacji, administracji, usług i handlu, kultu religijnego, sportu i rekreacji. Większość z nich chcemy zaangażować we wspólną organizację imprez odbywających się na terenie osi.
obiekty