Cel konkursu:
Celem konkursu jest zaangażowanie uczniów tyskich szkół w poszukiwanie nowych i oryginalnych rozwiązań w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych. Konkurs ma również na celu przybliżenie mieszkańcom Tychów jednego z podstawowych elementów urbanistycznych miasta oraz uświadomienie jakie niewykorzystane możliwości drzemią, w zapomnianej i zaniedbanej dziś, osi zielonej - poprzez wskazanie możliwości zagospodarowania i pokazanie jej potencjału.

Założenia konkursowe:
W projekcie należy przedstawić propozycje związane z zagospodarowaniem zielonej osi bądź jej fragmentów lub terenów do niej przylegających. Mogą to być projekty np posadzki, małej architektury (np ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych) czy też większych form przestrzennych związanych na przykład z rekreacją czy kulturą. Można także zaproponować nowy program dla poszczególnych fragmentów osi zielonej i terenów przyległych. Należy zwrócić uwagę na powiązania osi zielonej z licznymi innymi elementami urbanistycznymi jak np place, parki, wziąć pod uwagę otwarcia widokowe.

Wymogi formalne:
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie tyskich szkół - indywidualnie lub grupowo. Zakres projektu dowolny, związany jednak z zieloną osią w Tychach;
Forma opracowania dowolna, odpowiednio obrazująca pomysł, np: szkice, rysunki, wizualizacje komputerowe, modele przestrzenne (makiety)

Jury:
architekt Janusz A. Włodarczyk - profesor, architekt SARP, wykładowca, autor licznych prac z zakresu teorii architektury
architekt Maria Bachniak - naczelnik Wydziału Architektury U.M. Tychy
artysta plastyk Beata Wąsowska
artysta ceramik Gabriela Kiełczewska - Słowikowska
architekt Robert Skitek

Nagrody:
Przewiduje się przyznać pamiątkowe nagrody, a także opublikować najlepsze prace.

Terminarz:
konkurs pozostaje wciąż otwarty, zapraszamy do składania prac w I L.O.